ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2022-2023 - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ