Ανακοίνωση για ημερομηνία ορκωμοσίας Σεπτεμβρίου 2019