Ανακοίνωση -πληροφορίες για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης