Ανακοίνωση – 27.04.2023

Announcement – 27.04.2023

Today, 27.04.2023, at AUEB faculties (AUEB Building (Troias 2, Spetson and Kimolou), our University had the honor to host the Director-General for Energy European Commission, Mrs Ditte Juul-Jørgensen, who made an educational speech to our students related to “EU Policies and Long-term Perspectives in Addressing the Energy Crisis”.

Following the introduction by AUEB’s Vice Rector Prof. Vasilios Papadakis and Assoc. Prof. Christina Tarnanidou, Mrs Juul-Jørgensen has referred to the challenges that EU has faced during the recent energy crisis, the structural measures taken and their outcome as well as the future initiatives to be adopted for the purposes of energy independence of the Union and the tackling of the climate change.

The Director General had a fruitful discussion with the students and the academics present, who expressed their thoughts on matters regarding the operation of energy markets, the transition to a green economy and the future of energy sector in the EU.

Mrs. Juul-Jørgensen is a Supreme Officer in the European Commission with significant experience in aspects of energy, commercial relations and trading of goods and since August 2019 she has under her competency as a Director General DG ENER at the Commission the crucial issue of addressing the energy crisis at an EU level.

Ανακοίνωση – 27.04.2023

Σήμερα, 27.04.2023 στις εγκαταστάσεις του Ο.Π.Α. (Κτίριο ΟΠΑ, Τροίας 2, Σπετσών και Κιμώλου), το Πανεπιστήμιό μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Energy) κα Ditte Juul-Jørgensen, η οποία πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική ομιλία προς τους φοιτητές μας, σχετικά με τις Πολιτικές της Ε.Ε. και την Μακροπρόθεσμη Προοπτική στην Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης.

Μετά τους χαιρετισμούς του Αντι-Πρύτανη Καθ/τη κ. Βασίλειου Παπαδάκη και της Αναπλ. Καθ/τριας κας Χριστίνας Ταρνανίδου, η κα Juul-Jørgensen αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ΕΕ κατά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, τα κύρια μέτρα που ελήφθησαν και το αποτέλεσμα που είχαν ως και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να υιοθετηθούν με σκοπό την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Γενική Διευθύντρια είχε μια παραγωγική συζήτηση με τους φοιτητές και τους καθηγητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση, οι οποίοι εξέφρασαν τις σκέψεις τους σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών, τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και το μέλλον του ενεργειακού τομέα στην Ε.Ε.

Η κα Juul-Jørgensen είναι Ανώτατη Αξιωματούχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξαιρετική εμπειρία σε θέματα ενέργειας, εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών σε αγαθά και από τον Αύγουστο του 2019 υπό την αρμοδιότητά της ως Γενική Διευθύντρια Ενέργειας στην Επιτροπή διαχειρίζεται το κρίσιμο θέμα της ενεργειακής κρίσης σε επίπεδο Ε.Ε.