ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

                                                  Αναπλήρωση μαθήματος για το μάθημα «Ψυχολογία»

Την Πέμπτη 23/11, 19.00-21.00, στο Αμφ. Χ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του 2ου από τα 2 μαθήματα που χάθηκαν στις 9/10 & 16/10 στο μάθημα «Ψυχολογία» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 Αθήνα, 21/11/2023

                 Ο διδάσκων

 Ερρίκος Βασιλικός