Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1)