10ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ ΟΠΑ | Παράταση υποβολής προτάσεων έως 13.04.2020

10ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ ΟΠΑ | Παράταση υποβολής προτάσεων έως 13.04.2020