Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Μαθήματα ζωής στο σχολείο»

Το Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογικής Ανάλυσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Μαθήματα ζωής στο σχολείο:
Η σημασία της αυτογνωσίας στην ενδυνάμωση των μαθητών και πως επιτυγχάνεται»

 
το Σάββατο 17 Απριλίου 12:00 έως 14:00

Εισηγητές:

Παντελής Παπαδόπουλος, ψυχίατρος, ομαδικός ψυχοθεραπευτής, Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ιδρυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ) και
Αννίτα Λουδάρου, ψυχολόγος, ομαδική ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.

Συντονισμός:
Δρ Βασιλική Μπρίνια, Επιστημονική υπεύθυνη Προγράμματος Σπουδών στις
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της Πλατφόρμας MS Teams του
Πανεπιστημίου.
Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aacbbd0e8cd4f4fe7b1f9234ef2947c17%40thread.tacv2/1618302865540?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22dbb43da2-1323-4427-b5ef-e2299b264f27%22%7d

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαίτερα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Καθηγητικών Σχολών αλλά και στους γονείς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Από το Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογικής Ανάλυσης»