Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ σε έξι συναντήσεις: 23/11/18, 7/12/18, 14/12/18, 15/2/19, 22/2/19 και 1/3/19

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ

Η παιδαγωγική του Σ. Φρενέ, Ομάδα Σ.Φρενέ