ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Δρ Βασιλικής Μπρίνια, εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  της Δρ Βασιλικής Μπρίνια, εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

«Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις κι από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου.»

Οδυσσέας Ελύτης

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ το νέο βιβλίο της Δρ Βασιλικής Μπρίνια ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μια εισαγωγή στο περιεχόμενο του βιβλίου

Η γενική εικόνα σχετικά με την διδασκαλία των οικονομικών επιστημών στην δευτεροβάθμια και δια βίου εκπαίδευση δεν έχει την δυναμική που θα έπρεπε να έχει σύμφωνα με τις πραγματικές, διαχρονικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Τα αίτια θα μπορούσαν να αναζητηθούν στο ότι στη διδασκαλία των οικονομικών επιστημών  ακολουθούνται μη ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας με αποτέλεσμα το χάσμα που χωρίζει τον μαθητή/εκπαιδευόμενο από την σχολική και πραγματική ζωή συνεχώς να διευρύνεται.

Χάνονται ολόκληρες γενιές μαθητών/τριών που δεν αγαπούν το σχολείο και δεν ακολουθούν τις προτροπές του επειδή δεν βρίσκουν τρόπους για να συντονίσουν τα αληθινά ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους  με ό,τι προτείνει το σχολείο.

Το σημερινό σχολείο μετατρέπει τους μαθητές/τριες σε μηχανές απομνημόνευσης οικονομικών εννοιών ειδικά στην Γ’ Λυκείου για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αδιαφορώντας για την ποιότητα της γνώσης, για την ικανότητά τους να μεταφέρουν την γνώση στον πραγματικό τους κόσμο και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους.

Η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει εάν μπορούσε να υπάρξει μια ουσιαστικά μαθητοκεντρική μορφή της μάθησης των οικονομικών επιστημών στην δευτεροβάθμια και δια βίου εκπαίδευση. Οι καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται στο βιβλίο δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών/εκπαιδευομένων και των δασκάλων/εκπαιδευτικών στην διδακτική πράξη την οποία μετατρέπουν σε μια χαρούμενη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα τονίζουν την κοινωνική διάσταση της μάθησης.

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός-οικονομολόγος μέσα από την ποιοτική επιμόρφωσή του στην παιδαγωγική και διδακτική των οικονομικών επιστημών να ενεργοποιήσει τον/την μαθητή/τρια/εκπαιδευόμενο/η στην διαδικασία της μάθησης συμμετέχοντας ενεργά και με χαρά στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στη διεξαγωγή και στην αξιολόγηση του μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία των οικονομικών επιστημών μπορεί να μετατραπεί σε μια δημιουργική διαδικασία, συνδεδεμένη με τα αληθινά ενδιαφέροντα των μαθητών/εκπαιδευομένων και την πραγματική ζωή που είναι και το βασικό ζητούμενο από την διδασκαλία των οικονομικών επιστημών στην δευτεροβάθμια και δια βίου εκπαίδευση.