Ολοκλήρωση Έκδοσης 2ου Τεύχους JETM, Δεκέμβριος 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του 2ου τεύχους για το 2020 του επιστημονικού περιοδικού Journal of Education and Teaching Methodology (JETM), του εκδοτικού οίκου NADIA, που εδρεύει στην Αυστραλία. Η Editor-in-Chief του περιοδικού Δρ Βασιλική Μπρίνια, διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ, καθώς και η Associate Editor Δρ Britta Klopsch του Karlsruhe Institute of Technology (KIT) με έδρα την Γερμανία, παρουσίασαν ένα σύνολο άρθρων από εξαιρετικούς διεθνείς ερευνητές με θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Από τα έξι άρθρα που περιλαμβάνονται στην 2η έκδοση του περιοδικού, ξεχωρίζει η συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας που προσδίδει η βιωματικότητα στα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Harvard Graduate School of Education και του Stanford Graduate School of Education. Η διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ Δρ Βασιλική Μπρίνια σε συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Προγράμματος Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου και Χρήστο Κατσιώνη, εξετάζουν μέσω της μελέτης τους «An Innovative Approach to Teacher Education: Examination of the Experientiality’s Efficiency in Teacher Education Programs in AUEB» τον βαθμό που οι καινοτόμες και βιωματικές δράσεις βοηθούν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι παράγοντες της πρακτικής εμπειρίας στην τάξη, των επιπρόσθετων βιωματικών δράσεων αλλά και της διασύνδεσης της τέχνης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης αναδεικνύονται ως σημαντικοί για την εμπειρία των φοιτητών γεγονός που αιτιολογεί την επιτυχία του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ στην ακαδημαϊκή κοινότητα.  

PublishedArticleInNadia

Πέντε ακόμα άρθρα περιλαμβάνονται στην έκδοση του περιοδικού, τα οποία αφορούν ζητήματα εκπαίδευσης τόσο από τον Ελλαδικό χώρο όσο και από το εξωτερικό και είναι διαθέσιμα στο ευρύ ακαδημαϊκό και μη κοινό μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού. Πιο αναλυτικά με το άρθρο της «Identity, Creativity and Well-Being in German Schools of the Arts.» η Associate Editor του περιοδικού Δρ Britta Klopsch του Karlsruhe Institute of Technology, ερευνά την σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων από τους μαθητές των Σχολείων Τέχνης στην Γερμανία και της διαφορετικής τους προσέγγισης στις μαθησιακές διαδικασίες μέσω της δημιουργικότητας και της ενσυναίσθησης που αναπτύσσουν.

Επιπροσθέτως, με την μελέτη «Perceived Competence of the Primary Education Administrative Staff in Thessaloniki, Greece Based on their Experience and the School District», ο Δρ Αδάμος Αναστασίου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου εξετάζει την σπουδαιότητα των ικανοτήτων και της κατάρτισης που καλούνται να λαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ με το άρθρο τους «Action Research and Professional Community of Learning and Practice: A Dynamic Synergy of Educators Even During the Pandemic» οι Δρ Αλεξάνδρα Ανδρούσου και Δρ Βασίλειος Τσάφος καθηγητές του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών μελετούν την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης στην ένταξη των παιδιών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Nadia Publication

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή στην έκδοση ερευνητών από πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης. Στο άρθρο τους «Challenges in Building a Virtual Community of Learning and Practice in Psychology in Times of Pandemic», οι Δρ Wilsa Maria Ramos και Δρ Cristiane Faiad μαζί με την ερευνητική τους ομάδα από το University of Brasília, Brazil, αναλύουν την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας μιας καινοτόμου ψηφιακής κοινότητας μάθησης στο αντικείμενο της Ψυχολογίας, η οποία καλύπτει το χάσμα που δημιουργείται στις διαπροσωπικές σχέσεις εξαιτίας της πρόσφατης πανδημίας του COVID-19. Τέλος, με την έρευνα «A Qualitative Analysis on Korean History Test of College Scholastic Ability Test in South Korea» που ολοκληρώνει την έκδοση, η Δρ Jihye Bae, Seoul, Tosung Primary School, South Korea εξετάζει την μορφή των εξετάσεων που λαμβάνουν χώρα στο μάθημα της ιστορίας για την εισαγωγή στα Κολλέγια της Νοτίου Κορέας και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των εν λόγω μεθόδων εισαγωγής.

Στόχος της συμμετοχής του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ στην έκδοση ενός διεθνούς εκπαιδευτικού περιοδικού με έδρα την Αυστραλία η οποία είναι μια από τις πρωτοπόρες χώρες στην εκπαιδευτική έρευνα, είναι η αριστεία, η εξωστρέφεια και η καινοτομία που αποτελούν και στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος.