ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΕΝΕ: Μια επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα «το Σκασιαρχείο» για την παιδαγωγική Φρενέ και ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΕΝΕ:

Μια επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα «το Σκασιαρχείο» για την παιδαγωγική Φρενέ και ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα

Ένας από τους στόχους του Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν καινοτόμες παιδαγωγικές κατευθύνσεις αποκτώντας την ικανότητα να οικοδομούν διεξόδους από τη «ρουτίνα» του σχολείου και την τυποποίηση της διδασκαλίας εναλλάσσοντας κατά την κρίση τους το διδακτικό σκηνικό, τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή/τρια και το δημοκρατικό σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η καινοτόμος δράση του Προγράμματος "Νέα παιδαγωγικά ρεύματα – Σελεστέν Φρενέ", σε συνεργασία της Δρ Βασιλικής Μπρίνια με την παιδαγωγική ομάδα «το Σκασιαρχείο» για την προώθηση της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα και της συνεργασίας του σχολείου με την κοινότητα.

Τα θέματα που συνοπτικά αναπτύχθηκαν στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ήταν:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1η συνάντηση

Θέμα: Η φιλοσοφία, το όραμα και η σχέση της Παιδαγωγικής Φρενέ με τη Θεσμική και την Κριτική Παιδαγωγική

Ομιλητές: Μπάμπης Μπαλτάς, Ζωή Μώρου

2η συνάντηση

Θέμα: Συνεργατική τάξη

Ομιλητές: Στέλλα Μπαδικιάν

3η συνάντηση

Θέμα: Παρουσίαση τεχνικών "Τι νέα;" και "Συμβούλιο τάξης"

Ομιλητές: Μαρία Ζαχαροπούλου, Κατερίνα Παούρη

4η συνάντηση

ΕΝΟΤΗΤΑ: Τέχνη και Εκπαίδευση (Art Education)

Θέμα: Η αξιοποίηση της τέχνης για μια απελευθερωτική διδασκαλία

Ομιλήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

5η συνάντηση

Θέμα: Παρουσίαση των πλάνων εργασιών στα πλαίσια του συμβουλίου τάξης με σκοπό την ίδρυση ενός σχολικού συνεταιρισμού

Ομιλητές: Μαρία Καντούρου, Ασπασία Χαρλαμπίτα

6η συνάντηση

Θέμα: Η μέθοδος Project στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων του Λυκείου και αναλυτική παρουσίαση του σχολικού συνεταιρισμού

Ομιλητές: Δέσποινα Γαλάνη, Μπάμπης Μπαλτάς, Χρήστος Κατσαρός

7η συνάντηση

Θέμα: Ολοκλήρωση του σχολικού συνεταιρισμού και παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές

Ομιλητές: Μπάμπης Μπαλτάς, Χρήστος Κατσαρός

8η συνάντηση

ΕΝΟΤΗΤΑ: Τέχνη και Εκπαίδευση (Art Education)

Θέμα: Η αξιοποίηση της τέχνης για μια απελευθερωτική διδασκαλία

Ομιλήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη

Κατά το χειμερινό εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος συζήτησαν με την παιδαγωγική ομάδα «το Σκασιαρχείο» τις βασικές αρχές και τις τεχνικές της παιδαγωγικής του Σελεστέν Φρενέ και αναστοχάστηκαν για την εφαρμογή τους στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομίας και της πληροφορικής.

Κατά το εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος κλήθηκαν να σχεδιάσουν σε ομάδες μια διδακτική ενότητα της ειδικότητάς τους αξιοποιώντας τις αρχές της Παιδαγωγικής Φρενέ και τη μέθοδο Project βάσει των οποίων προετοίμασαν ένα πλάνο εργασίας για ένα Σχολικό Συνεταιρισμό της επιλογής τους υπό την καθοδήγηση του κ. Μ. Μπαλτά και του κ. Χ. Κατσαρού. Στην τελευταία συνάντηση με την παιδαγωγική ομάδα, στις 20/5/2022, οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια τις εργασίες τους οι οποίες εμπνεύστηκαν από τις θεματικές ενότητες του εθελοντισμού, της μετανάστευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Υπήρξε σχολιασμός κι ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς και την Δρ Β. Μπρίνια από την υλοποίηση των πλάνων εργασίας.

Η καινοτόμος δράση του προγράμματος "Νέα παιδαγωγικά ρεύματα – Σελεστέν Φρενέ" ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση της παιδαγωγικής ομάδας με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Μέσα σε ένα κλίμα αλληλεπίδρασης και αλληλεγγύης, έγινε ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών αλλά και συμβουλών από την παιδαγωγική ομάδα για την επαγγελματική πορεία των υποψήφιων εκπαιδευτικών και τη μετέπειτα εφαρμογή των παιδαγωγικών τεχνικών που έμαθαν στις πραγματικές συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος. Οι φοιτητές/τριες μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και τις εργασίες που εκπόνησαν, γνώρισαν την αξία της Παιδαγωγικής Φρενέ και ανέπτυξαν ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πραγματικό σχολικό περιβάλλον, επιδιώκοντας έτσι ένα σχολείο ανοιχτό στον κόσμο, με μαθητές που ευαισθητοποιούνται σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα και τους φορείς για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Η επιτυχημένη καινοτόμος δράση του Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ, " Νέα παιδαγωγικά ρεύματα – Σελεστέν Φρενέ" σε συνεργασία με την ομάδα «το Σκασιαρχείο» θα συνεχιστεί το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.