Υλικό από τις Ημερίδες και μαρτυρίες των φοιτητών του Προγράμματος.