2ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ιδρυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ), σε συνεργασία με το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (5η/03.03.2021 Πράξη της Ολομέλειας) διοργάνωσαν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021ώρα 12:00– 14:00 δίωρο διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα:

«Μαθήματα ζωής στο σχολείο: Η σημασία της αυτογνωσίας στην ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και πως επιτυγχάνεται»

Τα «Μαθήματα Ζωής», ως βιωματικό εργαστήριο εφαρμόζεται από το 2017 στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέρος της εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν από την περιοχή του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής οι Διευθύντριες και Διευθυντές, Προϊστάμενες και Προϊστάμενοι ή ένας/μία (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης της Σχολικής Μονάδας, οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής [για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας] και ο/η Ψυχολόγος που έχει τοποθετηθεί στην σχολική μονάδα.

Εισηγητές ήταν ο κ. Παντελής Παπαδόπουλος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ιδρυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ), η κα. Αννίτα Λουδάρου, Ψυχολόγος, Ομαδική ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η  Δρ Βασιλική Μπρίνια, Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι παρουσιάσεις εστιάστηκαν στο ότι τα παιδιά στο σχολείο χρειάζονται εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να μπορούν να τα ενθαρρύνουν, να αναπτύσσουν το ομαδικό πνεύμα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Τα «Μαθήματα Ζωής» μπορούν να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη διδασκαλία τους και να συμβάλλουν στη συναισθηματική ωρίμανση των μαθητών.  Υπογραμμίστηκε η δυνατότητα που προσφέρεται στα σχολεία με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής (ΦΕΚ 4183/αρ. απόφ.129431/ΓΔ4/τ.Β’/28-9-20) να εισαχθούν τα μαθήματα ζωής στα σχολεία όπου η ομάδα μαθητών μπορεί να γίνει «ένα εργαστήρι εκπαίδευσης για τη ζωή». Οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά μπορεί να βελτιωθεί ή ακόμα και να αλλάξει μέσα από την επανάληψη από αυτό που ονομάζουμε «διορθωτική εμπειρία» την οποία δύναται να παρέχει η πλαστικότητα του εγκεφάλου. Αναπτύχθηκαν πολλά πραγματικά παραδείγματα σχετικά με το θέμα μέσα από τα σχολεία.

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν ενθουσιώδης και πολυπληθής. Διατυπώθηκαν  αρκετές ερωτήσεις και η συζήτηση που αναπτύχθηκε ήταν ζωηρή και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων βάζοντας έτσι έναν σπόρο προβληματισμού και περαιτέρω εμβάθυνσης στο θέμα της αυτογνωσίας και της σημασίας της στην ενδυνάμωση των μαθητών/τριών.

Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα CISCO WEBEX.