Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για ακαδ. έτος 2020-2021

Yποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις - ακαδ. έτος 2020-2021.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους:

  • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 09/04/2020
  • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2020
  • 3ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/08/2020

*Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις για το ακαδ. έτος  2020-2021, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31-08-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://e-graduate.applications.aueb.gr 

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19
η κατάθεση των δικαιολογητικών στις γραμματείες θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω απλού ταχυδρομείου

 

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά με την ηλεκτρονική αίτησή τους, και να προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όταν ομαλοποιηθούν οι συνθηκές.