Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για ακαδ. έτος 2021-2022

Yποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις  ακαδ. έτος 2021-2022

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

  • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 16/04/2021
  • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2021

*Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-22

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://e-graduate.applications.aueb.gr 

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19
η κατάθεση των δικαιολογητικών στις γραμματείες θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά