Διάλεξη κ. Κούρκουλα Δημητρίου, τ. Υφυπουργού Εξωτερικών και τ. Πρέσβη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κ. Δημήτριος Κούρκουλας, τ. Υφυπουργός Εξωτερικών και τ. Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέθεσε διάλεξη στους φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Τμήματος ΔΕΟΣ.

Η μακρόχρονη εμπειρία του στις διαπραγματεύσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκαν έναυσμα για τον εμπλουτισμό των θεωρητικών συζητήσεων που οι διδάσκοντες και οι φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κούρκουλα για την πολύτιμη συμμετοχή του.