Βραβεία Αριστείας ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Τα βραβεία αριστείας για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις πλήρους φοίτησης σειράς εισαγωγής 2021, βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης, απονέμονται ως κάτωθι:
 

► ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις Πλήρους φοίτησης
 

ΠΙΤΣΙΛΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ με Μ.Ο: 9.02 (εννέα και δύο εκατοστά)

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Μ.Ο: 8.93 (οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά)

Θερμά Συγχαρητήρια!