Διδακτικό Προσωπικό

  Καθηγητές 

Eric-Klass Soderquist

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Βιογραφικό: Doctorate of Business Administration, Brunel University, BSc-MSc in Industrial Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βουδούρη Ειρήνη

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Βιογραφικό: Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ειδικότητα Ηλεκτρονικός, B.Sc. Ecole Natinale Superieure des Telecommunications (ENST), TELECOM - Paris, ειδικότητα "Σχεδίαση Συστημάτων Μετάδοσης", Διδακτορικό (Ph.D) του Universite Paris X - Nanterre, Τμήμα Στρατηγικής και Διοίκησης, Diplome d' Etudes Approfondies (D.E.A.), Universite Paris X / H.E.C / E.S.S.E.C ειδικότητα "Στρατηγική & Διοίκηση". Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βρεχόπουλος Αδάμ

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Βιογραφικό: Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Athens Laboratory of Business Administration (ALBA), Ph.D. in Electronic Retailing & Marketing, Department of Information Systems and Computing, Brunel University (UK). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Δουκίδης Γεώργιος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Βιογραφικό:  Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980), με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (1981), και Διδακτορικό στην Προσομοίωση / Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics - LSE (1985). Εργάστηκε στο LSE σαν βοηθός διδασκαλίας στην Επιχειρησιακή Έρευνα (1981-84), Λέκτορας στις υπολογιστικές τεχνικές (1984-90) και Επισκέπτης Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα (1992-93). Το 1989 εκλέχτηκε και το 1990 διορίστηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (τ. ΑΣΟΕΕ) ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λεκάκος Γεώργιος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα / Συστήματα Λογισμικού / Διαχείριση Δεδομένων / Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών και εφαρμογές Blockchain

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωµα (M.Sc.) in Advanced Methods in Computer Science, University of London, Διδακτορικό (Ph.D.), Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Μούρτος Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Μαθηματικός Προγραμματισμός / Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Βιογραφικό: Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc, Ph.D. σε Επιχειρησιακή Έρευνα, London School of Economics, UK. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νικολάου Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Ανθρώπων και Ομάδων

Βιογραφικό: Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Οργανωτική Ψυχολογία, University of Manchester, Institute of Science & Technology (UMIST), Διδακτορικό (Ph.D.) στην Οργανωτική Ψυχολογία, University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Πουλούδη Αθανασία (Εκπαιδευτική Άδεια 2023-24)

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Βιογραφικό: Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), M.Sc. in Analysis, Design and Management of Information Systems (1993) L.S.E., Ph.D. in Information Systems, Department of Information Systems (1998), L.S.E., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Department of Education, Brunel University (1998). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Πουλυμενάκου Αγγελική

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών / Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, M.Sc. και Διδακτορικό (Ph.D.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του London School of Economics and Political Science. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σπανός Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική Στρατηγική

Βιογραφικό: Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Master στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων(MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό (Ph.D.) Επιστήμης Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χατζηαντωνίου Δαμιανός

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική Ευφυΐα

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. in Computer Science, Department of Computer Science, New York University, Ph.D. in Computer Science, Department of Computer Science, Columbia University. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Αναπληρωτές Καθηγητές

Βρόντος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Στατιστική για Επιχειρήσεις

Βιογραφικό: Πτυχίο Στατιστικής (1995), M.Sc. στην Στατιστική (1997) και Ph.D. στην Στατιστική (2001). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κρητικός Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική και Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας & Μαρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μανωλόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Βιογραφικό: Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς και Ευρωπαίκές Οικονομικές Σπουδές (Ο.Π.Α) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το University of Reading, UK. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Επίκουροι Καθηγητές

Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Εφοδιαστική Διαχείριση / Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών / Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

Βιογραφικό: Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Στατιστική, University of Essex., Ph.D. από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεληγιάννη Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική 

Βιογραφικό: Πτυχίο Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MBA στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-International) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και PhD στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ζαχαριάδης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Βιογραφικό: Πτυχίου Χημικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου (ΕΜΠ) Πολυτεχνείου,  MSc in Computing Science από το Imperial College London και PhD στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σαραντόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ζάρας Ανδρέας

Μαθήματα Επιλογής: Διαχείριση Δεδομένων / Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Βιογραφικό: 

Ο Ανδρέας Ζάρας δραστηριοποιείται στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων για περισσότερα από 20 χρόνια. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Warwick Business School. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το ALBA. Έχει συμμετάσχει σαν σύμβουλος σε έργα αξιοποίησης δεδομένων για λήψη αποφάσεων σε περιοχές όπως ολοκλήρωση δεδομένων, ποιότητα δεδομένων, επιχειρηματική ευφυΐα και επιχειρηματική αναλυτική - τεχνητη νοημοσυνη. Έχει επίσης διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα σε Λήψη Αποφάσεων, Marketing Analytics, Credit Risk Analytics,  Επιχειρησιακές Προβλέψεις, Στατιστική, Διαχείριση Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Διαχείριση Ζήτησης, Τεχνητη Νοημοσυνη και Μηχανική Μάθηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ALBA Graduate Business School, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Warwick Business School, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire – Cyprus Campus, στο Cyprus International Institute of Management και στο Αμερικάνικό Κολλέγιο Ελλάδος - Deree. Οι ερευνητικές του εργασίες στο χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας - Τεχνητης Νοημοσυνης, της Επιχειρηματικής Αναλυτικης και της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά συνεδρίων της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Επιχειρησιακών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και είναι πιστοποιημένος προγραμματιστής SAS, με υψηλή κατάρτιση σε SQL, Python και VBA. Τέλος έχει λάβει βραβεία για διδακτική αριστεία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποτροφίες για ακαδημαϊκή αριστεία από το ALBA.

Δρ. Ζώης Γεώργιος

Μαθήματα Επιλογής: Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Βιογραφικό: Ο Δρ. Γεώργιος Ζώης είναι εντεταλμένος λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κύριος ερευνητής στο εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταπτυχιακού τίτλου  "Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά" του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2008 και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Pierre and Marie Curie (UPMC)-Γαλλία με θέμα Αλγοριθμικά Προβλήματα για Ενεργειακά Αποδοτικούς Υπολογισμούς. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό αποτελεσματικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης για καινοτόμες υπηρεσίες στις μεταφορές (προβλήματα μεταφοράς τελευταίου και μεσαίου μιλίου) και στην κατασκευή (ισχυρός σχεδιασμός και προγραμματισμός με επίγνωση πόρων). Ο Δρ Ζώης, έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης και τεχνικός συντονιστής σε διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και ιδιωτικά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα στους προαναφερθέντες τομείς.

Καθ. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Διοίκησης Έργων και Διαχείρισης Κινδύνων στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (Adjunct Associate Professor) στο University of South Australia

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Βιογραφικό: Πτυχίο Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MBA στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-International) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και PhD στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

no-avatar-300x375-m - SEED

Δρ.Κιντή Ιωάννα

Μάθημα Επιλογής: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία

Βιογραφικό: Η Δρ. Ιωάννα Κιντή είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Politics of the World Economy (με υποτροφία) από το London School of Economics and Political Science και διδακτορικού διπλώματος από το University of Oxford, Wolfson College στην περιοχή της Διαχείρισης Γνώσης και Οργανωσιακής Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Avatar

Αν. Καθ. Κορφιάτης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Business Analytics στο Norwich Business School (NBS) του University of East Anglia (UEA)

Μάθημα Επιλογής: Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

Βιογραφικό: Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Business Analytics στο Norwich Business School (NBS) του University of East Anglia (UEA). Είναι επίσης συνδεδεμένος καθηγητής στο Κέντρο Πολιτικής Ανταγωνισμού (CCP). Πριν από την ένταξή του στην NBS, εργάστηκε ως Ανώτερος Ερευνητής στην Έδρα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης, Γερμανία. Συνίδρυσε μαζί με τον καθηγητή Roberto Zicari το Εργαστήριο Μεγάλων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Goethe και διετέλεσε Διευθυντής Αναλυτικών Στοιχείων και Επιστήμης Δεδομένων. Πριν από την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Goethe εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας (Post.doc) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης κάνοντας έρευνα στα Πειραματικά Οικονομικά και την Πληροφορική. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2009 στο Copenhagen Business School (CBS), Δανία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Volker Mahnke και είναι κάτοχος MSc in Engineering από το Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm με εξειδίκευση στην ανάκτηση πληροφοριών (2006). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004) και μέχρι σήμερα έχει ζήσει και εργαστεί σε 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο). 

 Επικ. Καθ. Μπούρα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική 

Βιογραφικό: Η Μαρία Μπούρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ενώ στο παρελθόν είχε διετελέσει εντεταλμένη λέκτρορας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακού διπλώματος Διεθνών και ΕυρωπαΊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλωμάτος από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επιχειρηματική στρατηγική, εταιρική κοινωνική ευθύνη, στρατηγική πληροφορικής, επιχειρηματική ηθική, διαφθορά.

Καθ. Απόστολος Μπουρνέτας

 Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαθήματα Επιλογής: Διαχείριση Αποθεμάτων / Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

Βιογραφικό: Ο Απόστολος Μπουρνέτας πήρε Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1986, μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA το 1992 και διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα το 1993, από το Graduate School of Management, Rutgers University, New Jersey, U.S.A. Διετέλεσε επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Rutgers από 1993 έως 1994, ενώ από το 1994 έως το 2004 ήταν Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Case Western Reserve, στο Cleveland των Η.Π.Α. Από το 2003 υπηρετεί στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2003 έως το 2012 και έκτοτε ως Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και περιλαμβάνουν Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοχαστικά Υποδείγματα και Βελτιστοποίηση υπό Αβεβαιότητα, Προσομοίωση, Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής και Εξυπηρέτησης. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Operations Research, Mathematics of Operations Research, Management Science,European Journal of Operational Research, Queueing Systems, IIE Transactions, Annals of Operations Research, κλπ. και έχει λάβει περίπου 1300 ετεροαναφορές. Επίσης έχει οργανώσει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο στη Στοχαστική Μοντελοποίηση και έχει υπηρετήσει σε οργανωτικές επιτροπές εθνικών ή διεθνών συνεδρίων Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι κριτής εργασιών σε πολλά επιστημονικά περιοδικά όπως Operations Research, Management Science, European Journal of Operations Research, ORSpektrum, IIE Transactions, Annals of Operations Research, και άλλα

Δρ. Ντέλιου Κλεοπάτρα

Μάθημα Επιλογής: Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

Βιογραφικό: Η Κλεοπάτρα Ντέλιου είναι διδάκτωρ στη Διοίκηση Ποιότητας και διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι διαπιστευμένη αξιολογήτρια ποιότητας με εμπειρία στη συμβουλευτική σε θέματα Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει εργαστεί ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τη δημιουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ και έχει συνεισφέρει στη λήψη πιστοποιητικών αριστείας και ποιότητας του Ιδρύματος. Αυτή την περίοδο υποστηρίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων Erasmus+ ως στέλεχος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ. Βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν τόσο η εφαρμογή εργαλείων, προτύπων και μοντέλων ποιότητας στην Εκπαίδευση όσο η ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στους οργανισμούς μέσω της εφαρμογής της ΔΟΠ.

Δρ. Πλήτσος Στάθης

Μάθημα Επιλογής: Μαθηματικός Προγραμματισμός

Βιογραφικό: Ο Δρ. Στάθης Πλίτσος είναι διδάκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Είναι ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο ELTRUN και έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσεις σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το πτυχίο του στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Φούσκας στο Radio North 98.0 | 17.06.2020 - YouTube

Αν. Καθ. Φούσκας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μάθημα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Βιογραφικό: Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατέχει το Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα Οργάνωσης & Διοίκησης, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης, ενώ είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη ψηφιακή Στρατηγική και Καινοτομία, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Διοίκηση Αλλαγών, τη στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων, την ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, τη διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Κοινωνική Καινοτομία, το Marketing Management, την έρευνα αγοράς και την ικανοποίηση πελάτη καθώς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και διοίκηση κοινωνικών φορέων.

Δρ. Φραϊδάκη Αικατερίνη

Μάθημα Επιλογής: Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

Βιογραφικό: Η Κατερίνα Φραϊδάκη είναι διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύρια ερευνήτρια (senior researcher) και συντονίστρια των δράσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce Coordinator) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN. Έχει πτυχίο από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics (LSE). Από το 2010 είναι επιστημονική υπεύθυνη των ετήσιων ερευνών του ELTRUN για τη συμπεριφορά των online Ελλήνων καταναλωτών και  των χρηστών social media, καθώς  και για την αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών για την Κοινωνική Δικτύωση και το Ηλετρονικό Εμπόριο. Επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι Πρόεδος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GRECA (Greek e-Commerce Association).