Πιστοποιήσεις και Λίστες Κατάταξης

Κατατάξεις

Eduniversal Best Masters Ranking

16ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στην κατηγορία E-Business and Digital Marketing (2022)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2022) λαμβάνοντας την 16η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

17ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στην κατηγορία E-Business and Digital Marketing (2021)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2021) λαμβάνοντας την 17η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

16ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στην κατηγορία E-Business and Digital Marketing (2019)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2019) λαμβάνοντας την 16η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

Πιστοποιήσεις

Διάκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας-EFQM (2016)

Ο Οργανισμός European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με βάση το μοντέλο Αριστείας του EFQM (EFQM Excellence model) και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award) όσοι Οργανισμοί ενδιαφέρονται μπορούν ύστερα από σχετική αίτηση να αναλάβουν δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας τους. Αφού κριθούν για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεών τους, λαμβάνουν διάκριση αριστείας η οποία δίδεται σταδιακά σε 3 επίπεδα:

1ο επίπεδο: Committed to Excellence
2ο επίπεδο: Recognized for Excellence
3ο επίπεδο: Excellence Award

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Ο.Π.Α. διακρίθηκε το 2016 με το 1ο επίπεδο, «Committed to Excellence». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, κα΄τα τον 2ο χρόνο λειτουργίας του ΠΜΣ, πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμέρους δράσεις που αξιολογήθηκαν με γνώμονα τη συμβολή τους στη βελτίωση και ανάπτυξη των προσφερομένων υπηρεσιών.

Οι δράσεις που αξιολογήθηκαν περιλάμβαναν:

  1. Δημιουργία προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του προγράμματος,
  2. Δημιουργία συνεργασίας “Joint Certificate” με συνεργαζόμενο φορέα σε Business Intelligence and Data Mining,
  3. Δημιουργία προγράμματος μερικής φοίτησης.