Σύλλογος Αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2021 με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και απαρτίζεται από τα τακτικά, τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη του.