Ανακοίνωση αιτήσεων για νέα μέλη της AIESEC του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.