Παράταση υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων μέχρι και την Κυριακή 24/11/2019