Αρχές Κοινωνιολογίας

Κωδικός: 
1193
Διδάσκων: 

ΕΣΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή Μαθήματος

 
Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και η σύγκρισή τους ως προς ζητήματα δομής και δράσης, κοινωνικής συνοχής καθώς και σταθερότητας και κοινωνικής μεταβολής. Αξίες, νόρμες, κοινωνικοποίηση, ρόλοι. Οικογένεια, ομάδες, οργανώσεις. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών μετασχηματισμών που σημειώθηκαν από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Κοινωνική στρωμάτωση, κοινωνική κινητικότητα, ανισότητα

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, 4η Έκδοση, Ritzer George, Ευριπίδης Παπαδημητρίου(επιμέλεια), Νικόλαος Βαφέας (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Eναλλακτικά συγγράμματα: α Κοινωνιολογία, Giddens Anthony,Sutton W Philip Λεπτομέρειες

                                                β. Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. Λεπτομέρειες