Ελεγκτική

Κωδικός: 
2719
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 

Κ. Καραμάνης

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • είναι σε θέση να προσδιορίζουν και περιγράφουν τη λειτουργία του μοντέλου του επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και τα κύρια βήματα και τα σημαντικά θέματα στον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  • μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελεγκτής και να εκτιμήσουν και εξηγήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου, σύμφωνα με την υφιστάμενη θεωρία και τα πρότυπα ελέγχου.
  • δύνανται να εφαρμόσουν τις βασικές έννοιες και το πλαίσιο του μοντέλου του επιχειρηματικού κινδύνου, στη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση ελέγχων, και να έχουν επίγνωση της σπουδαιότητας, της χρησιμότητας και των περιορισμών των κυρίαρχων μεθοδολογιών ελέγχου.
  • μπορούν να αξιολογούν τα ελεγκτικά τεκμήρια στη διάθεση του ελεγκτή, να κρίνουν την επίπτωση σφαλμάτων στην εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να εξάγουν συμπέρασμα αναφορικά με το ενδεδειγμένο κατά περίπτωση είδος ελεγκτικής γνώμης.
  • έχουν επίγνωση του περιεχομένου της έκθεσης ελέγχου, να διακρίνουν τα διάφορα είδη ελεγκτικής γνώμης, να εξηγούν το ιδιαίτερο νόημα κάθε διαφορετικού είδους γνώμης και να αντιλαμβάνονται το ρόλο του ελέγχου στη λειτουργία μιας αυξανόμενα διεθνοποιημένης οικονομίας.

Προαπαιτήσεις

Καλή γνώση Λογιστικής συνιστά το γνωσιακό υπόβαθρο επί του οποίου θεμελιώνεται το μάθημα της Ελεγκτικής.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Βασικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της ελεγκτικής, πάνω στις οποίες βασίζεται η σύγχρονη πρακτική του εξωτερικού ελέγχου, ακολουθώντας το μοντέλο του επιχειρηματικού κινδύνου. Στο επίκεντρο της προσοχής είναι η παρουσίαση και ανάλυση των αρχών που διέπουν μια σειρά αποφάσεων που λαμβάνουν οι εξωτερικοί ελεγκτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στην αναζήτηση και αποδοχή πελάτη, στη στρατηγική και στο σχεδιασμό του ελέγχου, στη συλλογή και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκμηρίων και, τέλος, στην επακόλουθη έκδοση επαγγελματικής γνώμης (έκθεση ελέγχου). Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής, με βάση τον διενεργηθέντα έλεγχο, αποφαίνεται για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική της κατάσταση (Ισολογισμός), τη χρηματοοικονομική της επίδοση (Κατάσταση Αποτελεσμάτων) και τις ταμειακές της ροές (Κατάσταση Ταμειακών Ροών, όταν αυτή καταρτίζεται).

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει επίσης μια αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος και αναλύει βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής και διεθνούς αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών. Προσοχή στα δύο αυτά θέματα επιτρέπει στον φοιτητή να κατανοήσει τις εξελίξεις που ιστορικά έχουν λάβει χώρα στην ελεγκτική πρακτική, σαν αποτέλεσμα μεταβολών στις δυνάμεις της αγοράς και εξελίξεων στο ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σημαντικές αλλαγές έχει γνωρίσει ο χώρος τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά εξίσου σημαντικές εξελίξεις αναμένεται να σημειωθούν και τα επόμενα χρόνια. Τέτοιες αλλαγές υποβοηθούνται από την περαιτέρω διεθνοποίηση της οικονομίας, των επιχειρήσεων και του ελέγχου, αλλά και την εισαγωγή της πληροφοριακής τεχνολογίας στην καθημερινή ελεγκτική πράξη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

•    Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Έκδοση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

•    Καζαντζής, Χ.(2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος: Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Κανόνων. Εκδόσεις Business Plus, Πειραιάς.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies), ασκήσεων και προβλημάτων, προαιρετική εργασία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση