Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Κωδικός: 
7247
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Γ Σιουγλέ (ΛΟΧΡΗ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση