Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Κωδικός: 
2739
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Ελ. Χατζοπούλου

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ
 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Να έχουν κατανοήσει σε βάθος την έννοια των υπηρεσιών τόσο σε θεωρητικό ώστε και σε πρακτικό επίπεδο. Να κατανοούν τις συμπεριφορές των πελατών υπηρεσιών. Να γνωρίζουν εις βάθος τις ανταγωνιστικές αγορές υπηρεσιών. Να μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές ανάπτυξης υπηρεσιών και μαρκών. Να γνωρίζουν για τις επιλογές διανομής υπηρεσιών τόσο μέσω φυσικών αλλά και μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. Να μπορούν να διαχειρίζονται συστήματα αλληλεπίδρασης με πελάτες. Να γνωρίζουν πως να εφαρμόζουν ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ υπηρεσιών.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  Διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης

  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

  Τελική γραπτή εξέταση

  Προαπαιτήσεις Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ)

  Περιεχόμενο του μαθήματος Οι υπηρεσίες κυριαρχούν στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία όπως ποτέ άλλοτε και η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται δραματικά. Οι εδραιωμένοι κλάδοι και οι συχνά φημισμένες και παλιές τους εταιρίες παρακμάζουν και ίσως εξαφανιστούν καθώς εμφανίζονται νέα επιχειρηματικά υποδείγματα και βιομηχανίες. Η ανταγωνιστική δραστηριότητα είναι έντονη, καθώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συχνά νέες στρατηγικές και τεχνολογίες για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, προσδοκίες και συμπεριφορές των πελατών.

  Η δημιουργία και η προώθηση αξίας στη σημερινή, ολοένα και πιο απαιτητική, οικονομία υπηρεσιών και γνώσης απαιτεί την κατανόηση του ισχυρού σχεδιασμού και της συσκευασίας των "άυλων" οφελών και προϊόντων, των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και των διαδικασιών διαχείρισης των πληροφοριών των πελατών, την οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας πιστής και κερδοφόρας πελατειακής βάσης και την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής υπηρεσιών για τη μετατροπή αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε βελτιωμένες επιχειρηματικές επιδόσεις. Το μάθημα παρέχει αυτές τις γνώσεις. Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του είναι:

  1. Η παροχή εκτίμησης και κατανόησης των μοναδικών προκλήσεων που είναι εγγενείς στο μάρκετινγκ, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών αριστείας με κέρδος.

  2. Η κατανόηση της σύγχρονης σκέψης του μάρκετινγκ και της διοίκησης υπηρεσιών.

  3. Η προώθηση μιας νοοτροπίας προσανατολισμένης στην εξυπηρέτηση πελατών.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Jochen Wirtz – Christopher Lovelock, ISBN: 978-618-5242-29-9, Εκδόσεις Δίσιγμα (1η ελληνική έκδοση)

  Wirtz, J., & Lovelock, C. (2021). Services marketing: People, technology, strategy. World Scientific (9th edition)

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  Διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης

  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

  Τελική γραπτή εξέταση