Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java

Κωδικός: 
3222
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Β. Σύρης ΠΔ 407 (ΠΛΗΡ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων