Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις [M.Sc. in International Negotiations].

Το ΠΜΣ ιδρύεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

γ) Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 

Η έναρξη του ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας.