Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για ακαδ. έτος 2019-2020

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις - ακαδ. έτος 2019-2020.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

  • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 29/03/2019
  • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2019

*Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://e-graduate.applications.aueb.gr