Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή διάσταση του Ουκρανικού ζητήματος»

«Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή διάσταση του Ουκρανικού ζητήματος»

Το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ, https://kedid.org) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Αριάν Κοντέλλη" (https://www.eliamep.gr/project/ευρωπαϊκό-πρόγραμμα-aριάν-κοντέλλη/) του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συνδιοργανώνουν την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022 στις 19.00, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα "Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή διάσταση του Ουκρανικού ζητήματος" και ομιλητές το μέλος ΔΕΠ του ΚΕΔΗΔ, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Rhodes (Μέμφις, ΗΠΑ) Νικόλαο Ζαχαριάδη, και τον Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Αριάν Κοντέλλη" του ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρο Μπλαβούκο. Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίσει ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Υπεύθυνος Λειτουργίας και Ερευνών του ΚΕΔΗΔ, Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το λογαριασμό του ΚΕΔΗΔ στο Facebook στην Ελληνική δίχως ταυτόχρονη μετάφραση, και θα υπάρξει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους ομιλητές καθ' όλη τη διάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://kedid.org/.../ukraine-international-eu-dimensions/