ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Δείτε στο ακόλουθο link την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής https://www.aueb.gr/el/news_archive/50