Προκηρύξεις χορήγησης υποτροφιών και βραβείων από τα κληροδοτήματα Φ. Χατζηγεωργίου και Γ. Νικολακοπούλου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»

PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
PDF icon ΑΙΤΗΣΗ


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δύο (2) ετήσιες υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.

PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
PDF icon ΑΙΤΗΣΗ


Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά 05/09/2019 και ολοκληρώνεται στις 05/10/2019 και ώρα 15:00 με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.