Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019