Ομιλία ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.: Interviews & Reality after that

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία για την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας, διοργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, με καλεσμένους εισηγητές στελέχη της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. με θέμα "Interviews & Reality after that".

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη συνέντευξη γνωριμίας και επιλογής ενός υποψηφίου, τονίζοντας τόσο την εκ των προτέρων προετοιμασία όσο και τις τυχόν ερωτήσεις «έκπληξη». Η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια του συνεντευξιαζόμενου σε ερωτήσεις, προβάλλοντας πρωτίστως την προσωπικότητά του, ο αμοιβαίος σεβασμός και η εκτίμηση, ο κώδικας επικοινωνίας αλλά και η κατανόηση του εκάστοτε πλαισίου - ανάλογα με τον κλάδο και την επιχείρηση - συζητήθηκαν λεπτομερώς.

Για το "μετά" αναλύθηκαν θέματα όπως η τοποθέτηση του νέου στελέχους στο περιβάλλον της επιχείρησης, η αξιολόγηση της απόδοσης τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, ο σκοπός του Talent Acquisition, και η έννοια και ο ρόλος της «ομάδας» για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση. Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία του «project» για την επιχείρηση και ο τρόπος κατανομής των αρμοδιοτήτων σε συλλογικό πλαίσιο, αλλά και το τι ακριβώς σημαίνει η καινοτομική σκέψη, η έννοια «λάθος» και πώς αντιμετωπίζεται.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα στελέχη της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Κάργα, HR Business Partner & Talent Acquisition Supervisor, κα. Ευφροσύνη Κουρμούλη, Talent Acquisition Supervisor και κα. Μαριάννα Μποτνάρου, Junior Recruitment Officer, για την υποστήριξη!