Τα νέα του Τμήματος

 • 29-08-2017
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   
  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο  Ιουνίου  2017  και  δεν  έχουν  υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017,

 • 29-08-2017
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

  Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013.
 • 28-08-2017

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 • 28-08-2017

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 • 28-08-2017

  Σας κοινοποιούμε πρόγραμμα εποπτειών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 και παρακαλούμε για την πιστή τήρησης αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 • 28-08-2017
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 
 • 26-07-2017
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 • 26-07-2017
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-2018.

   

  Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βάση το Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ν. 3685/148/16-7-2008), το Ν. 4009/195/6-9-2011) για τη Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2017.
 • 26-07-2017
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

   
  Η διεθνούς κύρους εφημερίδα FINANCIAL TIMES σε συνεργασία με έξι κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προκηρύσσει φοιτητικό διαγωνισμό συγγραφής Δοκιμίου για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 09-02-2017

  Στα πλαίσια της έκτακτης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ο.Δ.Ε., για το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, να προσέλθουν στις εξετάσεις την  Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 19.00-21.00 μ.μ.

Σελίδες