Τα νέα του Τμήματος

 • 06-02-2018

  Ανακοινώνεται ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 15.00 – 17.00 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στο Αίθουσα Δ 102 ( Δεριγνύ 12, 1ος όροφος) για το Πρόγραμμα ERASMUS+ Σπουδές και Πρακτική στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν  στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

  Η παρουσίαση που θα γίνει από τον Αναπλ. Καθηγ. κ. Κασιμάτη και τον Επίκ. Καθηγ. Δημήτριο Μανωλόπουλο, Ακαδημαϊκούς Συντονιστές για το τμήμα ΟΔΕ, έχει σαν στόχο την πλήρη και λεπτομερή παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 • 05-02-2018

  Αγαπητοί φοιτητές,

  Λόγω προσωπικού κωλύματος οι ώρες γραφείου την Δευτέρα 5/2 4.00-5.00 και την Πέμπτη 8/2 μεταξύ 1.00-3.00 αναβάλλονται.

  Ώρες γραφείου θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την Τετάρτη 7/2 μεταξύ 10.30-11.30.

  Σάνδρα Κοέν

 • 02-02-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 • 01-02-2018

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/2068-17.
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/2068-17/28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65ΧΖ469Β4Μ-Ξ1Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ ), προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 19-01-2018

  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
  Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2017-18

  Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017 -2018, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 22/01/2018 έως και 31/01/2018

 • 16-01-2018

  Το Γραφείο Διασύνδεσης, αναπόσπαστο τμήμα της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, συμβουλεύει και καθοδηγεί τους φοιτητές – αποφοίτους του ΟΠΑ με στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο εργασιακό τους μέλλον. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης είναι οι εξής:

 • 16-01-2018

  ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 • 10-01-2018

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

  ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων  του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018:

 • 28-12-2017

  Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
  Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 28-12-2017

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΟΔΕ

Σελίδες