Τα νέα του Τμήματος

 • 27-07-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2018  και  δεν  έχουν  υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

 • 25-07-2018

  The pioneering THI Australian Internship Program was launched in 2015 to provide recent Greek graduates work and training opportunities through paid internships in Australian companies.
  It was a response to the economic crisis in Greece, which has left young people facing unprecedented unemployment.
  The THI Australian Internship Program offers six-month internships at a range of Australian companies, where interns will receive on-the-job training, experience and mentorship and develop new skills, mindsets and capabilities.
  This unique opportunity for Greek graduates is made possible by the generosity of THI supporters in Australia who have funded the program and helped secure positions in companies across Australia.
  There are currently several positions available for Accounting and Finance graduates with an Audit major, who are interested in a career in auditing.
  The Hellenic Initiative Australia is working in collaboration with the Athens University of Economics and Business to recruit suitable candidates for this program.

 • 12-07-2018

  The pioneering THI Australian Internship Program was launched in 2015 to provide recent Greek graduates work and training opportunities through paid internships in Australian companies.
  It was a response to the economic crisis in Greece, which has left young people facing unprecedented unemployment.
  The THI Australian Internship Program offers six-month internships at a range of Australian companies, where interns will receive on-the-job training, experience and mentorship and develop new skills, mindsets and capabilities.
  This unique opportunity for Greek graduates is made possible by the generosity of THI supporters in Australia who have funded the program and helped secure positions in companies across Australia.
  There are currently several positions available for Accounting and Finance graduates with an Audit major, who are interested in a career in auditing.
  The Hellenic Initiative Australia is working in collaboration with the Athens University of Economics and Business to recruit suitable candidates for this program.

 • 11-06-2018

  Οι εξετάσεις του μαθήματος «Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις» που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου και ώρα 10.30 – 12.30 στις ίδιες αίθουσες.

 • 31-05-2018

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
  εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών
  διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού
  και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και
  των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’
  114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  2
  Αποφασίζει
  Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
  Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2018 έως 31/08/2020.
  Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα
  Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 3.00 μμ στην Αίθουσα Α36 στον 3ο όροφο της Πτέρυγας
  Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

 • 29-05-2018

  ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 • 24-05-2018

  Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 από τα έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 16-05-2018

  ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 • 11-05-2018

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (25/5/2018)

  - Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 -

  Οι ευκαιρίες ανάπτυξης του "Επιχειρείν" δεν είναι μόνο θεωρία αλλά και πράξη. 

  Όπως κάθε ακαδημαϊκό έτος, έτσι και φέτος, διοργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος "Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ" η Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

  Η εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25/5/2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Χρηματιστηρίου, Λ. Αθηνών 110, και ώρα 17.00-19.00.

  Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν έγκριτοι ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν θέματα εισηγμένων εταιρειών, προιόντων και αγορών του Χρηματιστηρίου.  

  Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του στη Γραμματεία του Χρηματιστηρίου. Για την είσοδο στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα της εκδήλωσης απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για λόγους ασφαλείας.

 • 08-05-2018

  Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2018 του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου  του Πανεπιστημίου και ώρα:

       -10:00 π.μ.    όσων το επίθετο αρχίζει από Α-Λ.

       -13:00 μ.μ.    όσων το επίθετο αρχίζει από Μ-Ω.

  Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2018, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203310 και 210-8203424 στους υπεύθυνους πτυχίου κα Βούρβαχη - κ. Ρωμανό ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ode@aueb.gr ).

  Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00),προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους (έναρξη από 14 Μαΐου 2018), αλλιώς η ορκωμοσία θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γίνει.

  Κατά την Υπογραφή, θα έχουν μαζί τους υποχρεωτικά, αστυνομική ταυτότητα, φοιτητική ταυτότητα,  φοιτητικό  εισιτήριο και βιβλιάριο ασθενείας (όσοι δεν τα έχουν παραδώσει). 

  Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννο.

Σελίδες