Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών

Προς τους Νεοεισερχόμενους Φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που εγγράφονται με τις Ειδικές Κατηγορίες. Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγγραφούν στο Τμήμα Πληροφορικής με τις κάτωθι Ειδικές Κατηγορίες: 

  1. Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και   
  2. Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.) 

μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την παραλαβή του αριθμού μητρώου φοιτητή από τη Τετάρτη 9/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019 και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.