Λειτουργία CSLabs

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (CSLABS) θα παραμείνουν κλειστά από 13/7 έως και 25/8.

Από τις 28/8 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.