Μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία στο εξωτερικό στην Πληροφορική

ΤΕΤΑΡΤΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 11-2 μμ, ΑΜΦ. Β 

Μια από τις επιλογές που εξετάζουν πολλοί από τους απόφοιτους του ΟΠΑ μετά την αποφοίτησή τους είναι η συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή η αναζήτηση εργασίας στην Πληροφορική και σε συναφή πεδία. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ενημέρωση των φοιτητών όλου του ΟΠΑ σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται και, κυρίως, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν οι σπουδές στο εξωτερικό στο αντικείμενο της Πληροφορικής.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Πρόσφατοι απόφοιτοί του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ που ολοκληρώνουν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και/ή με εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, και μέλη ΔΕΠ. Μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι ακόλουθοι ομιλητές:

 • Αλέξιος Βουλημενέας (σπουδές σε EPFL, Ελβετία, και University of California at Irvine, ΗΠΑ)
 • Νικόλαος Ζούλας (University of Glasgow, Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Λώρα Μαυρούλη (University of Ohio, ΗΠΑ)
 • Νικόλαος Μαυρούλης (Radboud University, Ολλανδία)
 • Σοφοκλής Φλωράτος (University of Ohio, ΗΠΑ)
 • Σταύρος Τουμπής (Επίκουρος Καθηγητής, ΟΠΑ)
 • Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης (Καθηγητής, Singapore Univ. of Technol. and Design,  Singapore)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σύντομες τοποθετήσεις από τους ομιλητές σχετικά με τις εμπειρίες τους, σύντομη επισκόπηση των διαδικασιών, ερωτήσεις από το κοινό. 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ:

 • Να επιδιώξω Μεταπτυχιακό Τίτλο Εξειδίκευσης (MSc) ή Διδακτορικό (PhD); Στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα;
 • Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς εργασία σε μια χώρα αν δεν έχει πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του εκεί;
 • Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για την σταδιοδρομία μου;
 • Πώς μπορώ να βρω ποια είναι τα  «καλά» πανεπιστήμια στο αντικείμενο που με ενδιαφέρει;
 • Τι χρειάζεται να περιλάβω στην αίτησή μου;
 • Ποιες επιπλέον εξετάσεις χρειάζονται;
 • Πώς μπορώ να εξασφαλίσω χρηματοδότηση για τις σπουδές μου;

Και όσες υποβάλετε εσείς!