Νέα Καταληκτική Ημερομηνία ΠΜΣ στις Ψ.Μ. για τις Α.Ε.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 14/09. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email της γραμματείας του προγράμματος (digital_humanities@aueb.gr).

Αίτηση Υποψηφιότητας