Οδηγός Σπουδών 2019-20

Αναρτήθηκε ο Οδηγός Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Ο Οδηγός περιέχει, εκτός των άλλων, και αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, ορισμένες εκ των οποίων έχουν άμεση ισχύ. Ιδιαιτέρως:

  1. Ελαστικοποιήθηκε η Απαίτηση Κύκλων. Ιδιαιτέρως «Για την ολοκλήρωση ενός Κύκλου μαθημάτων απαιτείται επιτυχία στα 2 από τα 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Κύκλου και σε συνολικά 5 Υποχρεωτικά Μαθήματα ή Μαθήματα Επιλογής του ίδιου Κύκλου. Το ίδιο Μάθημα Κύκλου μπορεί να προσμετρηθεί για την ολοκλήρωση ενός μόνο Κύκλου Μαθημάτων, κατ’ επιλογή των φοιτητών».  Δείτε τη σελίδα 39 του Οδηγού.
  2. Άλλαξε αρκετά ο κατάλογος των Ελεύθερων Επιλογών, ο οποίος πλέον είναι διαθέσιμος στον Οδηγό Σπουδών. Δείτε τη σελίδα 29 του Οδηγού.
  3. Μειώθηκε το πλήθος των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ένας φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (προκειμένου να εξεταστεί σε αυτά στο τέλος του εξαμήνου).  Δείτε τη σελίδα 37 του Οδηγού.
  4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 επεκτείνεται ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων και στα μαθήματα επιλογής κύκλων. Δείτε τη σελίδα 34 του Οδηγού.

Τον νέο Οδηγό Σπουδών 2019-2020 μπορείτε να βρείτε εδώ.