Παρουσίαση ERASMUS+ 2018-19

Το Πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Τμήμα μας έχει συνάψει διμερή συμφωνία, στην οποία έχει προβλεφθεί το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό-διδακτορικό).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 23/2/2018 - 4/3/2018 ώρα 24:00 

Η Επιτροπή του Τμήματος Πληροφορικής, ακαδ. έτους 2017-2018, για το πρόγραμμα ERASMUS+ αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ κ.κ. Δ. Γκρίτζαλη (συντονιστής υπεύθυνος Διεθνών Ανταλλαγών-προγράμματος ERASMUS+ ), Γ. Σταμούλη (Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ΜΠΣ) και Ε. Φουστούκου (Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος ΠΠΣ, eugenie@aueb.gr).

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00-13:00. στην αίθουσα Α31 (Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος Όροφος) θα γίνει η συνάντηση ενημέρωσης με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Επικ. Καθηγήτρια κα Ε. Φουστούκου για ακαδημαϊκά θέματα όσον αφορά το Πρόγραμμα. 

Οι φοιτητές του Τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα (http://pages.cs.aueb.gr/erasmus) μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018 ώρα 24:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι: 

  1. Δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα ERASMUS.
  2. Βρίσκονται στο 2ο ή μεγαλύτερο έτος σπουδών. 
  3. Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον αριθμό μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών ή έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ECTS.
  4. Έχουν υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
  5.  Έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής, ανάλογα με το επίπεδο που το πανεπιστήμιο υποδοχής έχει ορίσει.

Τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών τους στα πανεπιστήμια υποδοχής είναι τα εξής: 

  1. Ο μέσος όρος βαθμολογίας και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, και κατά προτεραιότητα: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους, (β) τα υποχρεωτικά μαθήματα άλλων ετών και (γ) τα μαθήματα επιλογής. 
  2. Το πλήθος των μαθημάτων που έχουν ήδη περαστεί από τον φοιτητή σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών του μέχρι σήμερα.
  3. Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Πανεπιστημίου υποδοχής.
  4. Η κάλυψη των προϋποθέσεων που θέτουν τα Πανεπιστήμια υποδοχής, π.χ. βαθμολογία, επίπεδο γλωσσομάθειας, ελάχιστος αριθμός κατοχυρωμένων ECTS πιστωτικών μονάδων, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ. 
  5. Τα πανεπιστήμια προτίμησης του φοιτητή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική σελίδα του ΟΠΑ για το Πρόγραμμα ERASMUS+.