Προκήρυξη του ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων

Αφορά το τμήμα Πλήρους Φοίτησης και η προθεσμία λήγει στις 22 Αυγούστου 2019.