Συμπληρωματική Εξέταση

Οι παρακάτω φοιτητές οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συμπληρωματική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα: 

Α.Α Αριθμός Μητρώου Μαθήματα
1 3050241 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2 3070199 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
3 3090130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
4 3090130 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 3090141 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6 3090151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
7 3090161 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
8 3090165 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
9 3090220 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10 3100125 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11 3100236 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
12 3100242 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13 3110049 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14 3110118 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
15 3110220 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16 3110220 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
17 3120028 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
18 3120028 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
19 3120046 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
20 3120046 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
21 3120079 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
22 3120089 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
23 3120107 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
24 3120122 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
25 3120122 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
26 3120130 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
27 3120142 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
28 3120148 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
29 3120149 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
30 3120149 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
31 3130009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
32 3130029 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
33 3130092 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
34 3130154 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
35 3130269 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
36 3140120 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
37 3140166 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
38 3140210 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι ανωτέρω φοιτητές καλούνται να προσέλθουν για εξέταση στα παρακάτω μαθήματα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 26η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ Α48 (Ώρα 15:00 – 17:00)

Επόπτης : Π. Βασσάλος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Π. ΒΑΣΣΑΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α. ΔΗΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++

Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ Α36 (ώρα 12-14:30)

Επόπτης: Γ. Ζώης

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Γ. ΖΩΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ Α48 (Ώρα 15:00  – 17:00)

Επόπτης : A. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. ΜΑΡΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γ. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡ/ΡΙΩΝ

Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ, Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. ΔΗΜΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Π. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Ε. ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ