Μεταπτυχιακές Σπουδές & Εργασία στο Εξωτερικό στην Πληροφορική

Μια από τις επιλογές που εξετάζουν πολλοί από τους απόφοιτους του ΟΠΑ μετά την αποφοίτησή τους είναι η συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή η αναζήτηση εργασίας στην Πληροφορική και σε συναφή πεδία. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ενημέρωση των φοιτητών όλου του ΟΠΑ σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται και, κυρίως, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν οι σπουδές στο εξωτερικό στο αντικείμενο της Πληροφορικής.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Πρόσφατοι απόφοιτοί του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ που ολοκληρώνουν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και/ή με εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό:

 • Νικόλαος Αλιμπέρτης (AUEB → ETHZ)
 • Αλέξιος Βουλημενέας (AUEB → UCI →imec-DistriNet, KU Leuven)
 • Χρύσα Δικονιμακη (AUEB → ΚΤΗ)
 • Θεόδωρος Λάππας (AUEB → UCR → BU → Stevens Institute of Technology → AUEB)
 • Λάμπρος Μερτζάνης (AUEB → U. Maryland)
 • Νικόλαος Σμυρνιούδης (AUEB → ΚΤΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σύντομες τοποθετήσεις από τους ομιλητές σχετικά με τις εμπειρίες τους, σύντομη επισκόπηση των διαδικασιών, ερωτήσεις από το κοινό.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ:

 • Να επιδιώξω Μεταπτυχιακό Τίτλο Εξειδίκευσης (MSc) ή Διδακτορικό (PhD); Στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα;
 • Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς εργασία σε μια χώρα αν δεν έχει πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του εκεί;
 • Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για την σταδιοδρομία μου;
 • Πώς μπορώ να βρω ποια είναι τα  «καλά» πανεπιστήμια στο αντικείμενο που με ενδιαφέρει;
 • Τι χρειάζεται να περιλάβω στην αίτησή μου;
 • Ποιες επιπλέον εξετάσεις χρειάζονται;
 • Πώς μπορώ να εξασφαλίσω χρηματοδότηση για τις σπουδές μου;
 • Και όσες υποβάλετε εσείς!