Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

  1. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (230) ήτοι σε 28 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013.
  2. Το ποσοστό των κατατάξεων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σπουδών, που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο,  ορίζεται σε 1% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (230) ήτοι σε 2 άτομα,  σύμφωνα με την από 25-5-2022 απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Δευτέρα 12/12/2022, ώρα 19:00 έως 21:00 -  Αίθουσα Α44 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος)
  2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Τετάρτη 14/12/2022, ώρα 17:00 έως 19:00 -Αίθουσα Α22 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 2ος όροφος)
  3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι:  Παρασκευή 16/12/2022, ώρα 17:00 έως 19:00  -  Αίθουσα Α22 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 2ος όροφος)

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου γιατί αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

Από τη Γραμματεία 

25/11/2022