Βραδιά Ερευνητή 2020

Κάθε χρόνο πάνω από 1.600.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Η Βραδιά του Ερευνητή στοχεύει στο μέλλον: στο πέρασμα της έρευνας στην κοινωνία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας του επιστημονικού δυναμικού, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας στην πραγματική οικονομία.

Φέτος, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Βραδιά του Ερευνητή διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω live streaming. Ολόκληρη η εκδήλωση και τα επιμέρους videos των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων που συμμετείχαν είναι αναρτημένα στο YouTube και προσβάσιμα μέσω του καναλιού: www.youtube.com/ntuaren.

Το Τμήμα μας εκπροσώπησε και φέτος το πανεπιστήμιο με δύο παρουσιάσεις από το  Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (διευθυντής Γ. Πολύζος) και την Ομάδα Γραφικών Υπολογιστών (επικεφαλής Γ. Παπαϊωάννου). Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά αποσπάσματα από τη Βραδιά του Ερευνητή: