Διεθνής Αναγνώριση στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) κατατάχθηκε στην 86η θέση στην Ευρώπη και στην 266η θέση παγκοσμίως στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών βάσει της ερευνητικής του απόδοσης κατά την τελευταία δεκαετία (2012-2022), σύμφωνα με τον φορέα αξιολόγησης “Computer Science (CS) Rankings”.

Η εν λόγω κατάταξη εστιάζει σε Ιδρύματα που ασχολούνται πρωτοποριακά με την έρευνα σε επιστημονικούς τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών βάσει των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την βάση της “Digital Bibliography & Library Project (DBLP)”, που εστιάζει αποκλειστικά σε βιβλιογραφία της Επιστήμης Υπολογιστών.  Στη βάση DBLP περιλαμβάνονται πάνω από 40.000 τόμοι περιοδικών, περισσότερες από 39.000 ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων και 80.000 μονογραφιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η βάση δεδομένων “DBLP” ενημερώνεται μηνιαίως και τα προαναφερθέντα αποτελέσματα κατάταξης των Πανεπιστημίων στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα της εν λόγω βάσης με τελευταία ενημέρωση τον Ιανουάριο του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη του ΟΠΑ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CS Rankings.

Computer Science Rankings (2012-2022)

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

86

266

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

86

266

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

86

266

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

127

349

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

127

349

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

165

424

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Η νέα διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί απόδειξη του σταθερού προσανατολισμού μας στην αριστεία. Το παραγόμενο επιστημονικό έργο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας του ερευνητικού προσωπικού μας»